Upis


PLAN UPISA ZA ŠKOLSKU 2020/21 GODINU


1. Tehničar za kompjutersko upravljanje CNC    - 30 učenika   - 4 godine

2. Brodomonter                                                  - 15 učenika   - 3 godine

3. Zavarivač                                                        - 15 učenika   - 3 godine

4. Kuvar                                                              - 30 učenika   - 3 godine

UPIS za školsku 2020/21 godinu