Preuzimanje dokumenata

Na ovoj strani možete da preuzmete neka od sledećih dokumenata:

Šablon za izradu maturskog rad
Šablon za izradu završnog rada
Šablon za izradu završnog radakuva/konobar
US – Marketing u turizmu
US – Ponašanje potrošača
Završni i maturski ispit - obaveštenje 13.04.2020.
Zvanična informacija o besplatnoj pripremnoj nastavi za upis učenika VIŠU TEHNIČKU ŠKOLU STRUKOVNIH STUDIJA U NS