Novine

Prvi broj školskih novina „Mašinac“  u štanpanom izdanju izašao je 15. decembra 2008. godine sa ciljem da učenici a i nastavnici, objavljuju svoje radove, iznesu svoje mišljenje  o dešavanjima u školi i van nje. Prvih šest brojeva objavljeno je u štanpanom izdanju, ali zbog nedostatka sredstava naredni brojevi su objavljivani isključivo u elektronskoj formi.


Novinarsku sekciju, koja uređuje „Mašinac“, vodi profesor Vladimir Vladetić.


Nakon dužeg perioda ponovo je izašao list „Mašinac“, koji će izlaziti samo u elektronskoj formi. U ovom broju možete saznati o 59. sajmu knjiga, koji su novi članovi parlamenta, kao i saveti naše pedagogice.

novine nov-dec 2014
Masinac br.1
Masinac br.2
Masinac br.3
Masinac br.6 special