Mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje

Obrazovni profil mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje je formiran sa namerom da se omogući implementacija najsavremenijih računarskih i informatičkih dostignuća u oblasti mašinstva. Tokom četvorogodišnjeg školovanja učenici se osposobljavaju za:

  • pravilnu izradu i korišćenje tehničke dokumentacije
  • proces organiѕacije rada na CNC mašinama
  • primenu alata i pribora u procesu proizvodnje.
  • primenu različizih mernih metoda koji se koriste u tehničkoj i metrološkoj praksi
  • aktivno korišćenje računara prilikom izrade tehničko-tehnološke dokumentacije (2D i 3D medeliranje) i proces programiranja (G – koda) na kompjutersko upravljanim mašinama, kao i unošenje i testiranje programa.


Nastava iz stručnih predmeta odvija se u savremeno opremljenim računarskim kabinetima, uz primenu multimedijalnih nastavnih sredstava, u grupama od najviše 12 učenika, po principu jedan učenik – jedan računar. Koriste se sledeći softverski programi Windows i MS Office – kao osnova za efikasnu upotrebu računara, AutoCAD – kao osnova za 2D kompjutersku grafiku, Win NC – softver za ručno programiranje CNC mašina, SolidWORKS – vrhunski programski paket za 3D oblikovanje i izradu tehničke dokumantacije, SolidCAM – specijalizovani programski paket za automatsko generisanje G-koda