Automehaničar

Obrazovni profil automehaničar omogućuje učenicima da uđu u svet motora i automobila. Zadaci automehaničara su da obavlja tekuće održavanje i popravku vozila, utvrđuje kvar proverom i pregledom celog vozila, proverava funkcionisanje popravljenog dela . Tokom trogodišnjeg školovanja učenici se osposobljavaju da vrše:

  • servis
  • održavanje motornih vozila
  • određivanje i otklanjanje neispravnosti na vozilima
  • rastavljanje i sastavljanje delova i sklopova prilikom održavanja vozila


Na časovima stručnih predmeta i praktične nastave, koji se odvijaju u dobro opremljenom kabinetu i školskoj radionici, učenici stiču teorijska i praktična znanja o radu i popravci motora i motornih vozila. Velika pažnja se poklanja sticanju praktičnog znanja, pa učenici osim u školskoj radionici praksu obavljaju i brojnim privrednim drustvima. Praksa se u drugoj i trećoj godini školovanja obavlja dva puta nedeljno. Pored stručnih predmeta, učenici stiču znanja i iz klasičnog mašinstva u okviru predmeta kao što su: mehanika, tehničko crtanje, mašinski elementi, hemija i mašinski materijali.

Nakon završenog trećeg razreda učenici polažu završni ispit koji se sastoji iz praktičnog dela i pisanja završnog rada.

Nakon završetka školovanja učenici su u mogućnosti da potraže zaposlenje u nekom automehaničarskom servisu, u preduzeću na održavanju vozila ili da otvore sopstvenu radionicu i otpočnu privatni posao. Ukoliko se odluče za nastavak školovanja svršeni srednjoškolci imaju mogućnost jednogodišnje specijalizacije, dokvalifikacije ili prekvalifikacije.