Obuka za početnike u poslovanju

blog-img
2020-03-02 10:45:59

RPA“ PANONREG“ Subotica u okviru svojih aktivnosti koje se odnose na podršku razvoja preduzetništvam organizovala je obuku na temu „Obuka za početnike u poslovanjeu“  učenicima završne godine . Obuka je održana 16. i 17. decembra 2015.godine. Kroz ovaj program polaznici su definisali svoje preduzetničke potencijale, ocene svoju poslovnu ideju, ideju pretoče u biznis plan, steknu preduzetničke veštine i preduzmu korake radi formalnog osnivanja sopstvenog preduzeća. Svi polaznici obuke dobijaju potvrde koja je deo potrebne dokumentacije ua Konkurs za samozapošljavanje koji raspisuje Nacionalna služba za zapošljavanje ili Pokrajinski sekretarijat za privredu.