Završni ispit kuvar konobar 2015

blog-img
2020-03-02 10:59:30

Završni ispit održan je 13. i 14. juna 2015. godine za kuvare i konobare. Ispit se sastojao iz dva dela: pisanog i praktičnog dela.  Učenici su po dolasku izvlačili ceduljice sa temama završnog rada. Tema se sastojala iz menija sa tri ganga. Nakon toga učenici su pristupili izradi pisanog dela rada gde izrađuju recepture sa normativima, načinom pripreme i serviranjem. Učenici su bili u obavezi da izrade kalkulaciju za dati meni, na bazi 10 osoba. Nakon pisanog pristupali su izradi praktičnog dela ispita, gde teorijska znanja pokazuju i primenjuju u praksi. Članovi ispitne komisije su bili :  za obrazovni profil konobar – predsednik komisije profesor Bokan Željko, ispitivač Simić Mirko i član Đilas Milan (član Unije poslodavaca); za obrazovni profil kuvar – predsednik profesorica Vanja Medić, ispitivač Bokan Željko i član Kratofil Andor (član Unije poslodavaca).