OBAVEŠTENJE O DOPUNI KONKURSA OBUĆAR

blog-img
2020-03-02 10:56:09

NA OSNOVU DOPISA MINISTARSTVA PROSVETE IZVRŠENA JE DOPUNA KONKURSA ZA UPIS U TEHNIČKU ŠKOLU SA DOMOM UČENIKA – APATIN. OVIM DOPISOM SE ODOBRAVA UPIS UČENIKA ZA NEREDNU ŠKOLSKU GODINA ZA OBRAZOVNI PROFIL OBUĆAR.


Na 54. strani Konkursa, kod opštine Apatin.